Digital Sanskrit Buddhist Canon

Maṅgalāṣṭakam

Technical Details
 • Text Version:
  Romanized
 • Input Personnel:
  DSBC Staff
 • Input Date:
  2004
 • Proof Reader:
  Miroj Shakya
 • Supplier:
  Nagarjuna Institute of Exact Methods
 • Sponsor:
  University of the West
Parallel Devanāgarī version

मङ्गलाष्टकम्

maṅgalāṣṭakam


mañjuśrīrlokanātho jinavaramakuṭo jambhalo vajrasattvaḥ

maitreyo vajrapāṇiḥ sukhakarakamalo rāhulo bhadrapālaḥ |

buddho vairocanādyastribhuvananamitaḥ kṣīṇaniḥśeṣadoṣa-

stuṣṭāḥ sarvārthasiddhiṃ dadatu samarasā maṅgalaṃ bodhisattvāḥ || 1||


hṛṣṭo hūkāravajraḥ paśupatidamako vajraghaṇṭā ca hṛṣṭā

pīto hālāhalāsyo ripugaṇamathano ṭakkirājo mahātmā |

akṣobhyo ratnaketuḥ pratidinamacalo gaṇḍahastiryamāri-

stuṣṭāḥ sarvārthasiddhiṃ dadatu samarasā maṅgalaṃ bodhisattvāḥ || 2 ||saṃghastrailokyabandhurguṇagaṇanilayo bodhicittaḥ sucittaḥ

bodhiścānandasiddho vijitakalimalo heruko nīladaṇḍaḥ |

buddhaḥ sāraṅgarājo vijitajinaguṇo sarvasattvānukampī

tuṣṭāḥ sarvārthasiddhiṃ dadatu samarasā maṅgalaṃ bodhisattvāḥ || 3 ||prajñā candrāvatārā tadanujabhṛkuṭī jñānasaṃbhārabhārā

mārīcī māramārā sakalabhayaharā pītavarṇā trivaktrā |

māyūrī māmakī ca kṣapitaripugaṇā pāṇḍarā rocanādyā-

stuṣṭāḥ sarvārthasiddhiṃ dadatu samarasā maṅgalaṃ bodhisattvāḥ || 4 ||gāndhārī jāṅgulī ca bhujagahṛtaphaṇā khaḍgapāśāṅkuśogrā

vārāhī vajrahastā asiparaśudharā dharmadhātvīśvarī ca |

keyūrī jñānasārā dhvajanihitakarā ṣaṭkarā śābarī ca

tuṣṭāḥ sarvārthasiddhiṃ dadatu samarasā maṅgalaṃ bodhisattvāḥ || 5 ||vaiṇyā mālyā sugītā prathitajinavare śābarī dhūpavajrā

vaitālī gandhavajrā prahasitavadanā svargatirāryatārā |

lakṣmīrbuddhasya bodhiḥ sakalabhayaharā śāradā dīpavajrā

tuṣṭāḥ sarvārthasiddhiṃ dadatu samarasā maṅgalaṃ bodhisattvāḥ || 6 ||vaiśālyāṃ dharmacakre prathitanijabale parvate gṛdhrakūṭe

śrāvastyāṃ lumbinīke kṣitinihitakarā koṃkaṇe bodhivṛkṣā |

śrīvatsāśvatthapatraṃ suravaranamitaṃ śrīphalaṃ śaṅkhacakraṃ

tuṣṭāḥ sarvārthasiddhiṃ dadatu samarasā maṅgalaṃ bodhisattvāḥ || 7 ||chatraṃ dūrvā ca padmaṃ dhvajamapi nihitaṃ lo(ro)canā matsyakūrmau

vārāhaḥ pūrṇakumbho munivaravacanaṃ vajraghaṇṭāninādaḥ |

buddhānāṃ prātihāryaṃ suravaranamitaṃ hāsyalāsye vilāsā-

stuṣṭāḥ sarvārthasiddhiṃ dadatu samarasā maṅgalaṃ bodhisattvāḥ || 8 ||maṅgalāṣṭakaṃ samāptam |
uwestlogo

The rights of the materials herein are as indicated by the source(s) cited. Rights in the compilation, indexing, and transliteration are held by University of the West where permitted by law. See Usage Policy for details.

Our Address
Newsletter

Subscribe to our newsletter for latest updates about the canon text of our project